2006-04-05

NTIS -1 Jogszabályok és adatpolitika

Az érvényben lévő jogszabályok között azonosítani kell a téradat infrastruktúrát érintőket, azokat a Nemzeti Téradat Infrastruktúra költséghatékony létrehozásának és üzemeltetésének szempontjából felül kell vizsgálni. E szempontból külön figyelmet érdemel a földmérési és térképészeti tevékenységről szóló 1996. évi LXXVI. számú törvény is. Ki kell dolgozni a Nemzeti Téradat Infrastruktúra hatékony közigazgatási, önkormányzati alkalmazásának eljárásrendjét, működési szabályozását. Szabályozni kell a téradatokhoz való teljes körű hozzáférést és jogosultsági feltételeket. Olyan jogszabályi környezetet kell kialakítani, amely elősegíti a meglévő téradat vagyon hatékony alkalmazását. Meg kell teremteni az INSPIRE által meghatározott referencia téradatok létrehozása, változásvezetése, fenntartása feltételeit az adatszolgáltatók, adatfelhasználók és az értéknövelő piaci szereplők érdekeinek együttes figyelembevétele szükséges a nemzeti prioritások szem előtt tartásával (piaci versenyképesség, hatékony közigazgatás, gazdasági, szociális és környezeti célok, nemzetvédelem). Az életképes adatpolitika záloga az érdekeltek együttműködési kézsége és képessége. Közgazdasági és viselkedéstudományi megalapozottsággal kell megvizsgálni az alkalmazható adatpolitikai modelleket és kihatásuk eredményét aszerint, hogy az állami finanszírozás mértéke milyen mértékben teremti meg a térítésmentes, vagy térítés ellenében történő adathozzáférés feltételeit.
A szerzői jog és az egyedi jog alkalmazásával biztosítani kell a téradatok jogi védelmét az Európai Bizottság vonatkozó irányelvének figyelembevételével. Meg kell oldani az adatbázisok megfelelő védelmét az illetéktelen felhasználás vagy beavatkozás ellen. Megfelelő ellenőrzési rendszer működtetésével és hatékony szankciók alkalmazásával érvényt kell szerezni a jogszabályok előírásainak.

Felkért Társszerkesztő:

Dr. Forgács Zoltán
460-0011
zoltan.forgacs@fomigate.fomi.hu

Nincsenek megjegyzések: